Läs igenom dessa villkor noggrant eftersom de är försäljningsvillkoren som styr dina bokningar hos Language International. Din beställning hos Language International bekräftar att du godkänner detta avtal gällande ordern, så försäkra dig om att du förstår dem innan du gör din beställning.

Om du vill lära dig mer om Language Internationals återbetalningpolicy, klicka här. Observera att det kan finnas begränsningar i din rätt att erhålla en återbetalning.

Välj ett ämne:
Ansökningsprocessen
Villkor
Återbetalningspolicy
Avbokning- eller uppskjutningspolicy
Avslutningspolicy

Ansökningsprocessen

 1. Betalningsfrist:: Fakturor gäller endast i 7 dagar efter fakturadatum. Den totala kursavgiften måste betalas åtminstone 30 dagar innan kursstart. Om bokningen görs färre än 30 dagar innan kursstart, måste avgifterna betalas omedelbart. Din bokning är inte bekräftad förrän Language International har bekräftat mottagandet av full betalning och skickat en bokningsbekräftelse till dig. Underlåtenhet att betala i tid kan orsaka annullering av kursen och förverkande av avgifter.
 2. Information om visum:: Det är kundens ansvar att ordna alla tillämpliga resetillstånd eller visum samt ett giltigt pass. När vi har fått inskrivnineng och full betalning, kommer vi att ge dig verifikationer för att hjälpa dig med kundens visumansökan:

  • För Storbritannien: Antagningsbesked eller bekräftelse på godkännande av studier
  • För USA: Intyg om behörighet (Form I-20)
  • För Australien: Bekräftelse på inskrivning
  • För Nya Zeeland: Kvitto på avgifter
  • För andra länder: Inbjudningsbrev eller antagningsbesked
 3. Rese- och sjukförsäkring:: Rese- och sjukförsäkring är obligatoriskt för hela vistelsen oavsett kurslängd eller kurstyp/visum. Du kan köpa en giltig försäkring från Language International. Information om täckning finns på begäran. Studenten är skyldig att visa bevis på sjukförsäkring vid ankomst till skolan. Läs mer om vår försäkring
 4. Tilläggstjänster:: Eventuella ytterligare tjänster (transfer från flygplatsen, resor, tvättstuga, telefonkostnader, utflykter, medicinska kostnader, speciell kost, provavgifter, och byte av boende och bokningsändringar) ingår inte om inget annat angivits på fakturan.

Villkor

 1. Regler och förordningar:: Alla elever omfattas av de regler och förordningar som styr den specifika skolan.
 2. Ankomster och avgångar:: Allt boende är bokat från söndagen innan kursstart tills lördag morgon efter kursens slutdatum, om inget annat anges.
 3. Sena ankomster, semester och frånvaro:: Om studenten börjar kursen sent eller är frånvarande under kursen, kommer ingen återbetalning att göras för den tid som har missats. Perioder av frånvaro kan inte kompenseras med en kostandsfri förlängning av kursen.
 4. Missade måltider och lektioner:: Ingen återbetalning eller utbyte kommer att göras för måltider eller lektioner som missats på grund av prov, utflykter, praktikplatser, orientering under första dagen eller andra förpliktelser som faller utanför det normala schemat.
 5. Allmänna helgdagar:: Lektioner hålls normalt inte och de flesta skollokaler är stängda på helgdagar. Alla publicerade kursstarter faller på en måndag, om inget annat anges. Om måndagen är en helgdag, kommer startdatumet istället infalla på tisdagen. Ersättning kommer inte att ges för lektioner som inte erbjuds på helgdagar.
 6. Campusanläggningar:: Elever som deltar i en kurs på en skola som ligger på ett universitet- eller college campus bör uppmärksamma att campusanläggningar i somliga fall inte är tillgängliga under skolans helgdagar.
 7. Ändra avgifter:: Vi kräver underrättelse minst 4 veckor i förväg för eventuella förändringar. Om du begär en ändring av kursdatum, boende eller programtyp, kommer du att debiteras en ändringsavgift på USD150, GBP100 eller 150 euro, som ska betalas vid den tidpunkt då begäran görs. Denna avgift återbetalas ej. För eventuella ändringar som begärts när kursen har startat, vänligen kontakta språkskolan direkt på plats.

  Du kommer att ansvara för eventuella kostnadsförändringar mellan din första och sista bokning. Alla förändringar kräver godkännande av skolans rektor. Vi tar inte ut någon ändringsavgift för förlängningar av en kurs, men ersättningsavgifter kan tas ut för sista-minuten förlängningar när kunden bor hos hos en värdfamilj.

  Varje förändring som resulterar i en minskning av antalet lektioner kommer att behandlas som en uppsägning och ombokning, och kommer därmed att omfattas av standardvillkoren för uppsägningar (se vår uppsägningpolicy).
 8. Substitutionspolicy:: Om, efter placeringstestet som tagits vid ankomsten till skolan, en students språkkunskaper ligger på en nivå som inte är lämplig för deras bokade kurs, har skolan rätt att placera eleven i en lämplig klass för elevens nivå, som kan ha färre lektioner och en annan läroplan.
 9. Programändringar:: Language International har rätt att ändra kursstarter, kursplaner och program vid alla tidpunkter på grund av fel, försummelser och omständigheter som vi inte har kontroll över. Men i de fall där kursen omplaneras inann starten av den första lektionen och det nya datumet är oacceptabelt för eleven kommer alla avgifter återbetalas.
 10. Priser:: Language International har rätt att ändra priser på grund av skattehöjningar, statliga åtgärder eller andra händelser som Language International inte kan kontrollera.
 11. Böcker och läromedel:: Vissa kurser kan kräva inköp av böcker och andra läromedel.
 12. Relegering/Avstängning:: Varje elev som begår ett brott, bryter mot skolregler, har en mycket dålig närvaro eller underlåter att betala ett belopp som han eller hon är direkt eller indirekt ansvarig för, kan utvisas eller relegeras. Ingen återbetalning kommer att ges och immigrationsmyndigheterna kommer att informeras.
 13. Ansvar:: Ansvaret som faller på Language International, deras chefer, tjänstemän, anställda, dotterbolag, agenter och partners avseende förluster, skador, skador, sjukdomar eller kränkningar eller liknande begränsas under alla omständigheter till det belopp som har betalats till Language International för det specifika programmet. Dessa personer kommer under inga omständigheter ta något ansvar för indirekta- eller följdskador, eller andra skador. Dessa personer kommer under inga omständigheter hållas ansvariga för eventuella tjänster som tillhandahålls av en tredje part, såsom, men inte begränsat till, tjänster som tillhandahålls av skolor, boendeleverantörer och försäkringsbolag.
 14. Force majeure:: Language International ansvarar inte i de fall då Language International är oförmögen att uppfylla de tjänster som de är bundna på grund av brand, naturkatastrof, och handling av regeringen, fel på leverantörer eller underleverantörer, arbetskonflikter eller andra orsaker som ligger utanför dess kontroll.

Återbetalningspolicy

Återbetalning kommer att göras till det konto som avgifterna ursprungligen betalats från. Alla återbetalningar görs inom 5 arbetsdagar efter skriftlig anmälan

Avbokning- eller uppskjutningspolicy

Avbokning' avser perioden 14 dagar före det ankomstdatum som anges på bokningsbekräftelsen. För eventuell avbokning/uppskjutning kommunicerad färre än 14 dagar innan angivet ankomstdatum, kommer inga avgifter återbetalas.

För avbokningar / uppskjutningar pga visumavslag, måste ett skriftligt intyg och relevant underlag lämnas till Language International åtminstone 14 dagar innan det ankomstdatum som angetts på bokningsbekräftelsen. Efter mottagande av relevant underlag kommer 100% av undervisning-, boende-, flygtransfer-, och materialavgifter återbetalas, minus eventuella andra avbokningsavgifter som tas ut av skolan.

Avbokningar / uppskjutningar på grund av visumavslag gäller endast elever som har ansökt om rätt visum. Om en student ansöker om ett felaktigt visum kommer detta att behandlas som en icke-visumrelaterad avbokning / uppskjutning. För icke-visum relaterade avbokningar / uppskjutningar anmälda 14 dagar eller mer innan ankomstdatumet som angetts på bokningsbekräftelsen, kommer en avbokningsavgift motsvarande 50% av de betalda studieavgifterna att gälla.

I samtliga fall (inklusive elever med avbeställningsskydd), är expresspostavgiften, placeringsavgifter, registreringsavgiften, hälso- och personlig försäkringsavgifter, bankgiro eller kreditkort avgifter, skillnader på grund av valutakursförändringar, ändringsavgifter, försäkringsavgifter och alla andra serviceavgifter icke-återbetalningsbara. Utöver detta gäller en $55 banköverföringsavgift för alla återbetalningar som skickas via banköverföring. För nationaliteter från högriskländer som inte har ett giltigt visum innan de bokar en kurs, läggs en extra icke-återbetalningsbar administrativ avgift på $500 till i samtliga fall. Se en lista över högriskländer

Uppsägningspolicy

Uppsägning' avser när en elev avbryter eller lämnar hela eller delar av kursen eller kurserna som bokats, inklusive förlängningar, när den första lektionen har startat. I samtliga fall kommer inga återbetalningar göras efter det ankomstdatum som angetts på bokningsbekräftelsen. Elever som avbryter sitt program är inte alltid berättigade att erhålla ett intyg om fullgörande.