De bästa språkskolorna i Bonn i 2019 (från kr 9.753)

tyska KURSTYPER

Vilken typ av tyskkurs letar du efter?

Allmän

Allmänna tyska språkkurser

Generella tyska språkkurser är för vuxna som vill förbättra sin tyska gällande talförmåga, hörförståelse, läsförståelse och skrivförmåga. De flesta kurser är för vuxna i åldrarna 16 och upp. 2 - 48 långa veckorskurser tillgängliga. De flesta kurser har i genomsnitt 30 lektioner per vecka.

Testförberedelser

Förberedelsekurs för tysktest

tyska testförberedande kurser är för studenter som vill förbereda sig inför tyska språktest för att öka sina jobbmöjligheter eller få tillträde till ett universitet.

Professionella

Yrkesutvecklande kurser i tyska

Yrkesutvecklande språkkurser i tyska är för yrkesverksamma som vill studera tyska inom ett visst område, till exempel business, medicin, juridik, luftfart eller besöksnäring.

Specialitet

Specialkurser i tyska

Specialkurser i tyska är för dem som vill studera tyska och samtidigt delta i aktiviteter såsom idrott, konst, mat och mycket mer.